Tải Game Naruto Huyền Thoại Anh Hùng Lậu Full Việt Hóa Cho Androi Mới Nhất 2023

Ưu Đãi Cho Tân Thủ:

– Tặng MAX VIP + 128k nguyên bảo + 200 vạn bạc + 1000 lần rút thưởng (code muye666)

– Nhận quà VIP trong thư: mảnh nhẫn giả cấp S *150, ngọc cấp 8 *, linh ngọc *50K, ngự hồn kết tinh *150K

– Tỉ lệ nạp 1:2000, x2 nguyên bảo cho lần nạp đầu

– Thẻ tháng 175K: mua nhận ngay 100K nguyên bảo + 50 tệ GM, mỗi ngày nhận 10K nguyên bảo + 40 tảo đăng khoán

– Thẻ chí tôn 350k: mua nhận ngay 196K nguyên bảo + 100 tệ GM, mỗi ngày nhận 20K nguyên bảo + 60 tảo đăng khoán

– Đăng nhập liên tục nhận thẻ GM 2000 tệ, sử dụng kích hoạt miễn phí shop GM

– Hoàn thành nhiệm vụ open server để nhận SS Cửu Vĩ

– Hoạt động hàng ngày nhận thẻ nạp tệ, 100 lượt rút thăm miễn phí

Tải Xuống Naruto Huyền Thoại Anh Hùng Lậu Full Việt Hóa

nhtah-2
nhtah-3

Phúc lợi nạp

Hoạt động đặc biệt , Xuất ra đầu tiên gấp đôi lễ — Ngày kế tiếp thống nhất dùng tay cấp cho, không cần xin

Thời gian: 20/03 – 23/03

Nhận lấy quy tắc: Lấy ngày lẻ nạp tiền tối cao kim ngạch làm chuẩn, cấp cao vị có thể nhận lấy cấp thấp vị ( Nhưng điệp gia ), ngày lẻ nạp tiền vượt qua 10000 Nguyên, thì nạp tiền hoạt động thiết lập lại

Tỷ như: Ngày lẻ nạp tiền 10100 Nguyên, nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng lại gia ngạch bên ngoài một lần 100 Nguyên ngăn vị ban thưởng ( Khen thưởng thêm cần liên hệ phục vụ khách hàng tiến hành xin )

Hoạt động nói rõ:

Hoạt động Trong lúc đó mỗi ngày tính gộp lại nạp tiền đạt tới tương ứng điều kiện liền có thể thu hoạch cực phẩm đạo cụ ban thưởng:

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 100 Nguyên: 【ss Mảnh vỡ hối đoái bao *10, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *1】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 200 Nguyên: 【ss Mảnh vỡ hối đoái bao *10, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *1】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 500 Nguyên: 【ss Mảnh vỡ hối đoái bao *30, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *3】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 1000 Nguyên: 【SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *25, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *5】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 2000 Nguyên: 【SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *25, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *10】*2

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 5000 Nguyên: 【SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *75, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *30】*2
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 10000 Nguyên: 【SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *125, 6 Cấp câu ngọc tự do rương *50】*2

Hoạt động 1, Thường trú trở lại lợi —— Trong trò chơi hoạt động nhận lấy ( Điểm kích chủ giao diện đặc sắc hoạt động – Thường trú trở lại lợi )

Thời gian: Vĩnh cửu

Nhận lấy quy tắc: Lấy ngày lẻ nạp tiền tối cao kim ngạch làm chuẩn, cấp cao vị có thể nhận lấy cấp thấp vị ( Nhưng điệp gia ), ngày lẻ nạp tiền vượt qua 1 Vạn nguyên, thì nạp tiền hoạt động thiết lập lại

Tỷ như: Ngày lẻ nạp tiền 10100 Nguyên, nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng lại gia ngạch bên ngoài một lần 100 Nguyên ngăn vị ban thưởng ( Khen thưởng thêm cần liên hệ phục vụ khách hàng tiến hành xin )
Hoạt động nói rõ:

Hoạt động trong lúc đó mỗi ngày tính gộp lại nạp tiền đạt tới tương ứng điều kiện liền có thể thu hoạch cực phẩm đạo cụ ban thưởng:

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 100 Nguyên: Linh ngọc *100, thông linh tệ *1000, Chakra kim loại *5
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 200 Nguyên: Linh ngọc *100, thông linh tệ *1000, Chakra kim loại *5
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 500 Nguyên: Linh ngọc *300, thông linh tệ *3000, Chakra kim loại *20
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 1000 Nguyên: Linh ngọc *500, thông linh tệ *5000, Chakra kim loại *20
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 2000 Nguyên: Linh ngọc *1000, thông linh tệ *10000, Chakra kim loại *50
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 5000 Nguyên: Linh ngọc *3000, thông linh tệ *30000, Chakra kim loại *200
Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 10000 Nguyên: Linh ngọc *5000, thông linh tệ *50000, Chakra kim loại *200

Hoạt động 2, Lớn trán đưa hào lễ — Cần người liên hệ công phục vụ khách hàng xin

Thời gian: Vĩnh cửu

Đạo cụ hoạt động cấp cho hình thức: Trong trò chơi bưu kiện cấp cho

Tùy ý tuyển / Tự do đạo cụ xin: Cần người chơi lựa chọn kĩ càng muốn đạo cụ mới có thể xin cấp cho

Ngày lẻ Nạp tiền Mỗi đầy 1000 Nguyên Có thể chọn 1 Cái ban thưởng phương án ( Nhiều mạo xưng nhiều đến, tức 2000 Có thể chọn 2 Phần ):

Phương án một: ss Mảnh vỡ hối đoái bao *50

Phương án hai: Đột phá phù *15

Phương án ba: SS Thông Linh Thú mảnh vỡ tự do bao *5

Phương án bốn: s Cấp ngự hồn mảnh vỡ *75

Phương án năm: S Cấp Thông Linh Thú mảnh vỡ lựa chọn bao *20

Phương án sáu: 6 Cấp câu ngọc tự do rương *3

Phương án bảy: Chakra kim loại *120

Phương án tám: Ngự hồn kết tinh *15 Vạn

Phương án chín: Thông linh chi thư *300

Phương án mười: Thế thân con rối *20

Hoạt động 3, Nạp tiền trở lại lợi hoạt động — Trong trò chơi hoạt động nhận lấy ( Điểm kích chủ giao diện đặc sắc hoạt động – Thường trú trở lại lợi )

Thời gian: Vĩnh cửu

Nhận lấy quy tắc: Lấy ngày lẻ nạp tiền tối cao kim ngạch làm chuẩn, cấp cao vị có thể nhận lấy cấp thấp vị ( Nhưng điệp gia ), ngày lẻ nạp tiền vượt qua 1 Vạn nguyên, thì nạp tiền hoạt động thiết lập lại

Tỷ như: Ngày lẻ nạp tiền 10100 Nguyên, nhưng nhận lấy tất cả ngăn vị ban thưởng lại gia ngạch bên ngoài một lần 100 Nguyên ngăn vị ban thưởng ( Khen thưởng thêm cần liên hệ phục vụ khách hàng tiến hành xin )

Hoạt động nói rõ:

Hoạt động trong lúc đó mỗi ngày tính gộp lại nạp tiền đạt tới tương ứng điều kiện liền có thể thu hoạch phong phú ban thưởng:

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 100 Nguyên: Nguyên bảo *10 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 200 Nguyên: Nguyên bảo *10 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 500 Nguyên: Nguyên bảo *80 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 1000 Nguyên: Nguyên bảo *200 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 2000 Nguyên: Nguyên bảo *300 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 5000 Nguyên: Nguyên bảo *1900 Vạn

Mỗi ngày mệt mỏi mạo xưng 10000 Nguyên: Nguyên bảo *3500 Vạn

Bảng VIP

GMNhân dân tệ
GM 1GM 2GM 3GM 4GM 5GM 6GM 7freefree350k700k1750k3m57m

Tặng GM1 + 100k tệ + 100m vàng

– Nạp 1 tệ tăng giới hạn sử dụng tệ lên 900 1 ngày. các mốc tiếp theo sau khi nạp sẽ mở. 

– Tặng vô hạn exp, vàng, tiến hóa thạch

Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn 

Không có mô tả.
Không có mô tả.
Không có mô tả.

Các gói ưu đãi

Không có mô tả.

Đối với các game trên app Dongxi, tất cả các gói ưu đãi đều được hiển thị trong game.

Hãy chọn gói bạn cần, tính toán số tệ cần nạp và liên hệ NTBgame để nạp tệ.

Phúc lợi nạp

Phản lợi nạp:

100-499 50%
500-999 100%
1000-2999 200%
3000-4999 300%
5000-9999 400%
10000-19999 500%
20000元及以上 1000%

About The Author

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top