Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cổ đông chi phối Bao Fan mất liên lạc, Huaxing Capital lao dốc 29%

Key Free Ngày 1-5: Sau khi nhà sáng lập Bao Fan “mất …

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cổ đông chi phối Bao Fan mất liên lạc, Huaxing Capital lao dốc 29% Read More »