Công ty môi giới bất động sản nghi bỏ trốn sau khi nhận 100.000 đồng tiền thành tâm của nhiều người Người đại diện theo pháp luật: Tôi chỉ là người đi giao hàng

Một người mua nhà ủy thác cho công ty môi giới nhà …

Công ty môi giới bất động sản nghi bỏ trốn sau khi nhận 100.000 đồng tiền thành tâm của nhiều người Người đại diện theo pháp luật: Tôi chỉ là người đi giao hàng Read More »